Exekuce

Mnoho lidí se dostává díky svým finančním problémům do fáze exekučního vymáhání. Dluh je dluh a věřitele vůbec nezajímá, z jakého důvodu nejste schopni své závazky splácet. Pokud věřitel nedostane své peníze a dlužník nereaguje na výzvy (ústní, telefonické ani písemné), obrátí se na soud. Bude se dožadovat o vymožení pohledávky právní cestou.

Spis je následně předán exekutorskému úřadu a ten pověří někoho ze svých řad, aby začal peníze vymáhat. Exekutor se spojí s dlužníkem a mnohdy nabídne i určitý splátkový kalendář. Pokud ani toto není možné (nedá se realizovat), pak na základě soudního rozhodnutí může dlužníkovi obstavit osobní účet.

Má také pravomoc požádat zaměstnavatele, na základě exekučního příkazu, o srážky ze mzdy. Je však faktem, že je tu určité nezabavitelné minimum, takže strhávaná suma bude velmi nízká. Záleží na výši měsíčního příjmu, počtu vyživovaných osob a několika dalších aspektech. Exekuce z platu se dá realizovat nejen srážkami od zaměstnavatele, ale i z podpory v nezaměstnanosti, důchodu, nemocenské či mateřské. Srážky ze mzdy budou tudíž strhávány tak dlouho, dokud nebude dlužná částka uhrazena („uspokojení pohledávky“).

Situace může dospět i tak daleko, že bude provedena exekuce na majetku. Ten, kdo má nějakou nemovitost, bude mu exekučně zabavena a následně prodána na aukci. V případě, že cena nemovitosti převýší dluh, bude rozdíl vrácen dlužníkovi, nebo rozdělen mezi ostatní věřitele (pokud je více věřitelů, více dluhů).

Krom zabavení nějaké nemovitosti, náležící dlužníkovi, lze zabavit i další movitý majetek. Zjednodušeně  řečeno, to znamená, že exektor přijde k vám domů a zabaví vše, co najde ve vašem bytě (i pronajatém). Buďto věci rovnou odvezou, nebo je polepí cedulkami „EXEKUČNĚ ZABAVENO“. Věci budou odvezeny po určité době. Mohou vám zabavit televizi, počítač, další elektroniku, cenné šperky, hotovost, ale i vybavení domácnosti.

Pokud zabavené věci nepatří dlužníkovi, exekutora to nezajímá. Právoplatný majitel si tedy musípožádat u soudu o vyjmutí konkrétní věci ze seznamu věcí zabavených a komplikovaně dokazovat, že je jejich skutečným majitelem. „Běh na velmi dlouhou trať!“

Opět dojde k prodeji movitého majetku na aukcích, se snahou uspokojit věřitele. Mnohdy dochází kekombinaci několika, ne – li všech metod exekučního vymáhání dlužné částky.

Tak či tak, dlužník musí počítat s tím, že přijde o část svých příjmů, nebo bude nervózně a s obavami očekávat příchod exekutora k němu domů. Z pohledu dlužníka to není rozhodně nic jednoduchého. A to hlavně v případě zabavování movitého majetku. Čekat s obavami, kdy exekutor přijde nebo jak zabezpečit běžné potřeby rodiny, je obrovský nápor na psychiku. Existuje mnoho případů, kdy dlužník tento nápor nezvládne a skoncuje se svým trápením sebevraždou. Jenže pokud má dotyčný rodinu (partnera, děti), přechází dluhy na ně a nic se jeho konáním nevyřeší.

Proto je lepší snaha o vyvarování se tohoto exekučního jednání. Nebrat si půjčky, nebo se snažit dodržovat splátkový kalendář. Jenže mnohdy se to snadněji slibuje, a hůře dodržuje. 

Vložit komentář

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Dnes

  • Čtvrtek 13. prosince 2018
  • Svátek má Lucie
  • Zítra má svátek Lýdie
  • Do Vánoc zbývá 11 dnů
  • Do konce roku zbývá 18 dnů
  • Je sudý týden
  • Je 50. týden